POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od dnia 25 maja 2018 zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące danych osobowych, zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
W związku ze zmianami prawnymi, uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa komfort, wprowadziliśmy w sklepie Wymarzone Wnętrze, nową Politykę Prywatności, w której wyjaśniamy wszelkie kwestie dotyczące Państwa danych osobowych. Informacje zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych zbieranych przez sklep internetowy: wymarzonewnetrze.com jest Małgorzata Tokarz „WYMARZONE WNĘTRZE”- Projektowanie i Aranżacja Wnętrz, REGON: 141934800, NIP: 631-227-57-67 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem: 490631, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żegańskiej 48, 04-713 Warszawa.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Na strony sklepu można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. Podczas wywołania strony internetowej, serwer zapisuje automatycznie dane, :
adres IP,
datę i godzinę,
ilość przesyłanych danych.

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

CEL PRZETWARZANIA:

1 Składania zamówień;
Dane osobiste:
imię i nazwisko,
e-mail,
hasło.
2 Realizacji zamówień;
Dane adresowe:
imię i nazwisko,
adres,
telefon,
Dane firmowe ( nie są wymagane)
nazwa firmy,
numer NIP.
3 Marketingu oferowanych usług;

PODSTAWA PRZETWARZANIA:

– Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
– Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
– Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Podanie danych:
– Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.
Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
– brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
– brak możliwości korzystania z usług Sklepu
– brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
– brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie
Możliwość cofnięcia zgody:
– w każdej chwili
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
– ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez którąkolwiek ze stron
– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:
– dostępu do Twoich danych osobowych
– ich sprostowania
– usunięcia
– ograniczenia przetwarzania
A także prawo:
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
– żądania przeniesienia danych do innego administratora
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.
CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek).
W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Serwisu.
Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.
Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:
– Firefox
– Chrome
– Safari
– Internet Explorer / Microsoft Edge

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane:

– podmiot realizujący dostawę towarów,
– dostawca płatności,
– dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego,
– biuro księgowe,
– hostingodawca,

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeśli chcecie Państwo zmienić coś w zakresie przekazanych nam danych, ograniczyć zgody lub zlikwidować konto proszę o kontakt z administratorem.

Kontakt z Administratorem możliwy jest przez:
– pocztę elektroniczną: sklep@wymarzonewnetrze.com
telefon: 693 441 942
pisemnie na adres: Żegańska 24A/19, 04 -713 Warszawa.

0
Wróć